Szkolne eliminacje do konkursu recytatorskiego odbędą się:

* dla klas IV-VI - dn. 24 X 2016r. (poniedziałek) na drugiej godzinie lekcyjnej w bibliotece szkolnej;

* dla klas I-III - dn. 25 X 2016r. (wtorek) na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej w świetlicy szkolnej.