Szanowni Państwo,
 
Burmistrz Janowa Lubelskiego i Dyrektor PSPzOI w Janowie Lubelskim informują, że w budynku byłego Gimnazjum w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 25 w miesiącach jesiennych rozpocznie się realizacja projektów, która uniemożliwi naukę ze względów sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym uczniowie klas ósmych od 1 września 2019 r. będą uczyć się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, przy ulicy ks. Skorupki 11. Te projekty to: 
1) „Rewitalizacja Społeczno-Gospodarcza Janowa Lubelskiego” – Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola oraz adaptacja budynku Gimnazjum na potrzeby szkoły podstawowej;
2) ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Janów Lubelski” – Termomodernizacja obiektu Publicznego Gimnazjum.
Rewitalizacja będzie trwała do lipca 2020 r.
 
BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś
 
DYREKTOR PSPzOI 
w Janowie Lubelskim
Agnieszka Trytek