Szanowni Państwo,
 
Burmistrz Janowa Lubelskiego i Dyrektor PSPzOI w Janowie Lubelskim informują, że w budynku byłego Gimnazjum w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 25 w miesiącach jesiennych rozpocznie się realizacja projektów, która uniemożliwi naukę ze względów sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym uczniowie klas ósmych od 1 września 2019 r. będą uczyć się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, przy ulicy ks. Skorupki 11.

Dyrektor i wychowawcy oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim zapraszają Rodziców wraz z dziećmi z oddziałów przedszkolnych na spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem roku szk. 2019/2020, które odbędzie się dn. 30 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00 na łączniku przy stołówce szkolnej.

Agnieszka Trytek, dyrektor szkoły

Zgodnie z projektem zmian w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko od dnia narodzin do ukończenia 18 roku życia  bez względu na dochody rodziny czy też konieczność zasądzonych alimentów. 

·         Już od 1 lipca wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  można składać tylko drogą elektroniczną na pierwsze dziecko za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@atia, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. 

Natomiast Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać również w sposób tradycyjny (wersja papierowa) w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, w godzinach pracy Urzędu tj.  

Poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 16:00
Piątek: 7:30- 15:00 

w pokoju nr 4 (parter)

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

Od 1 sierpnia wnioski o przyznanie pieniędzy w ramach programu „Dobry start” będzie też można składać osobiście w  Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, w godzinach pracy Urzędu tj. 

Poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 16:00
Piątek: 7:30- 15:00

 w pokoju nr 4 (parter)

Zapraszamy wszystkich Rodziców na zebrania z wychowawcami klas:

* klasy I-III: 7 maja 2019 r., godz. 16:30

* klasy IV-VI: 7 maja 2019 r., godz. 17:00

* klasy VII-VIII oraz III Gim.: 8 maja 2019 r., godz. 16:30

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim przypomina, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, 2 maja 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Rodzice, którzy w tym dniu będą potrzebowali zapewnienia opieki świetlicowej dla swojego dziecka, proszeni są o przekazanie tej informacji do sekretariatu szkoły, do dnia 30 kwietnia 2019 r., do godz. 10:00.

Dyrektor PSPzOI

Agnieszka Trytek