Procedury Ogłoszenie
Procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Uonetplus Usprawiedliwienia

  

Regulaminy Ogłoszenie
Regulamin hali sportowej
Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników
Regulamin SKW PSPzOI
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin pracowni komputerowej
Regulamin dzienniczka elektronicznego