Zapraszamy wszystkich Rodziców na zebrania z wychowawcami klas:

* klasy I-III: 7 maja 2019 r., godz. 16:30

* klasy IV-VI: 7 maja 2019 r., godz. 17:00

* klasy VII-VIII oraz III Gim.: 8 maja 2019 r., godz. 16:30

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim przypomina, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, 2 maja 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Rodzice, którzy w tym dniu będą potrzebowali zapewnienia opieki świetlicowej dla swojego dziecka, proszeni są o przekazanie tej informacji do sekretariatu szkoły, do dnia 30 kwietnia 2019 r., do godz. 10:00.

Dyrektor PSPzOI

Agnieszka Trytek

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim informuje, iż pomimo trwania w szkole akcji protestacyjnej, w dniach 10 - 17 kwietnia 2019 r. oddziały przedszkolne pracują w normalnym trybie.

 

  Dyrektor szkoły

Agnieszka Trytek

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim informuje, iż większość nauczycieli PSPzOI przystąpiła do strajku od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

 

W dniach 8, 9 kwietnia 2019 r. uczniowie uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych. Po zakończonej nauce rekolekcyjnej szkoła zapewnia opiekę zadeklarowanym uczniom w formie zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

 

W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. oraz 15-17 kwietnia 2019 r. odbywać się będą: egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty. Dla uczniów, którzy nie przystępują do egzaminu są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach szkoła zapewnia opiekę zadeklarowanym uczniom w świetlicy szkolnej.

 

Zwracam się z prośbą do Rodziców o śledzenie bieżących komunikatów na stronie WWW szkoły.

 Dyrektor szkoły

Agnieszka Trytek

 

Zasady rekrutacji dzieci do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą klasy I w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski. 

Lp.

Nazwa Placówki

Adres

Telefon

 

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski

ul. Ks. Skorupki 11

15 872 46 82

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej

Biała Druga 142

15 872 01 54

3.

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych

Momoty Górne

15 872 61 01

4.

Szkoła Podstawowa w Łążku

 

 

Zapraszamy wszystkich Rodziców na zebrania z wychowawcami klas, które odbędą się według następującego harmonogramu:

* klasy I-III: 30 stycznia 2019 r., godz. 16:30

* klas IV-VI: 31 stycznia 2019 r., godz. 17:00

* klasy VII-VIII oraz III Gim.: 31 stycznia 2019 r., godz. 16:00