W dniu 13.02.2017r w naszej szkole odbyła się choinka zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Wawrzynek”.


W dniu 26.11.2016r na pływalni "Otylia” odbyły się po raz kolejny Powiatowe Zawody Pływackie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ze Stowarzyszenia "Wawrzynek” o Puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego.  Dzięki zaproszeniu pani Agnieszki Kulińskiej i pani Agnieszki Ziółkowskiej wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli zawodach jako kibice.

„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje,
a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem…”

 

Komisja Edukacji Narodowej, właściwie Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca, to podległy królowi państwowy zarząd nad oświatą w Polsce. Była to pierwsza w Europie państwowa instytucja oświatowa o charakterze odrębnego ministerstwa, której podlegały wszystkie szkoły - od akademii do szkół parafialnych, z wyjątkiem Szkoły Rycerskiej.