Dyrektor Szkoły

Trytek Agnieszka - nauczyciel historii, oligofrenopedagog

Zastępcy dyrektora:

Walas Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zaj. komputerowych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Widomska Ewa - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

Andrzej Tomczyk - nauczyciel WOS, wychowania do życia w rodzinie, muzyki, plastyki, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

 

Kierownik świetlicy:

Kuśmierczyk Grażyna - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, do życia w rodzinie     

Nauczyciele i wychowawcy:

Banasiak-Wiśniewska Agnieszka - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, rewalidator, terapeuta osób z autyzmem, terapeuta ręki

Bartoszek Zofia - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, nauczyciele - bibliotekarz, ekonomika płac, prac i spraw socjalnych, żywienie człowieka

Bielecka Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Biżek Krzysztof - nauczyciel plastyki, techniki

Boliński Grzegorz - nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych, techniki

Boryński Ryszard - nauczyciel wych. fiz.

Bratkowska Regina - nauczyciel języka polskiego oraz informatyki

Bratkowski Robert - nauczyciel wych. fiz. i gimnastyki korekcyjnej

Bucior Andrzej - nauczyciel przyrody i biologii

Bucior Elżbieta - nauczyciel - bibliotekarz

Chałabis Anna- psycholog

Chmiel Ewa - pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

Chmiel Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Chmiel Karolina - nauczyciel edukacji przedszkolnej, oligofrenopedagog

Chmiel Maria - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Chróściel Jadwiga - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog

Ciupak Małgorzata - nauczyciel religii

Czajkowski Zbigniew - nauczyciel wych. fiz.

Czarny Barbara - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

Czerniak Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Ćwiek Krystyna - nauczyciel przyrody, geografii, logistyki

Dubiel Jacek - nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego

Fac Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

Flis Jadwiga - nauczyciel przyrody, biologii, oligofrenopedagog

Flis Marek - nauczyciel języka niemieckiego

Gałus Beata - nauczyciel matematyki, informatyki, fizyki

Golec Urszula - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

Hulak Tomasz - nauczyciel wych. fiz., gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Hyła Bernarda - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jakubiec Andrzej - nauczyciel wych. fiz.

Jargiło Olga - pedagog, oligofrenopedagog

Jarosz Joanna - nauczyciel - bibliotekarz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Kałamajka-Krzosek Justyna - nauczyciel języka angielskiego

Kańkowski Jarosław - nauczyciel wych. fiz.

Kaproń Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog

Kaproń Marzena - nauczyciel religii, informatyki, oligofrenopedagog

Kicińska Agnieszka - nauczyciel wych. fiz., oligofrenopedagog

Kierepka Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

Kiszka Zbigniew - nauczyciel historii, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa

Knap Aneta - nauczyciel języka angielskiego

Kokoszka Andrzej - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Kokoszka Iwona - nauczyciel języka angielskiego, języka polskiego

Kowal Joanna - nauczyciel religii, pedagog opieuńczo-wychowawczy

Kraj Małgorzata - nauczyciel matematyki, informatyki

Grażyna Kras - nauczyciel języka francuskiego, oligofrenopedagog

Krzos Iwona - nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog

Krzysztoń Elżbieta - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

Kulpa Elżbieta - nauczyciel języka angielskiego, zajęć edukacyjnych w przedszkolu i klasach I-III

Kulpa Ewa - nauczyciel języka angielskiego

Kulpa Joanna - nauczyciel historii, nauczyciel-bibliotekarz

Kulpa Włodzimierz - nauczyciel wych. fiz.

Kurasiewicz Ewa - nauczyciel historii, WOS

Kuśmierczyk Anna - nauczyciel historii, WOS, oligofrenopedagog

Kuźnicka Ala - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i muzyki

Kwiecień Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego

Lachawiec Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, muzyki i plastyki, oligofrenopedagog

Lachawiec Tadeusz -  nauczyciel informatyki, techniki

Lalik Joanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i plastyki

Lasek Irena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego na wczesnoszkolnym etapie nauczania, instruktor zespołów teatralnych

Leśniak-Skakuj Monika - nauczyciel języka angielskiego, fizyki i matematyki

Lewczuk Małgorzata - nauczyciel wych. fiz

Sokół Anna - wychowawca świetlicy, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel-bibliotekarz, oligofrenopedagog

Maiło Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Maksim Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego

Maliszewska Maria - nauczyciel języka angielskiego

Małek Katarzyna - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog, surdopedagog

Małysz Wioletta - nauczyciel muzyki, plastyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

Matysek Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

Mędrek Bożena - nauczyciel geografii, oligofrenopedagog

Nieborak Grzegorz - nauczyciel wych. fiz., inspektor BHP

Nowakowska Elżbieta - nauczyciel fizyki, techniki

Orzeł Elżbieta - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

Orzeł Katarzyna - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

Paleń Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Pietraszuk Dorota - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Podkańska Katarzyna - nauczyciel-bibliotekarz

Rosińska Joanna - nauczyciel matematyki, informatyki, oligofrenopedagog

Rzędzicka-Stolarz Beata - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel-bibliotekarz, rewalidator

Sadecka Marzena - nauczyciel wych. fiz., terapeuta SI

Serafin Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego

Skakuj Krzysztof - nauczyciel matematyki

Sobótka Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, nauczyciel języka migowego

Sołtys Wioletta - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

Sowa Grzegorz - nauczyciel wych. fiz.

Spychała Ewa - logopeda, nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego

Stolarz Marzena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, oligofrenopedagog

Styk Dorota - nauczyciel matematyki, edukacji wczesnoszkolnej

ks. Surowiec Paweł - nauczyciel religii

Surtel Katarzyna - nauczyciel biologii, oligofrenopedagog

Sydor-Burda Aneta - nauczyciel języka polskiego, terapeuta pedagogiczny

Świątek Monika - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog

Targońska Anna - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

Tatar Izydora - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog

s. Łucja Turos Maria - nauczyciel religii

Tyra Jadwiga - nauczyciel religii, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Widz Mariusz - nauczyciel historii, WOS, nauczyciel-bibliotekarz

Wiechnik Adam - nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego

 Wiechnik Ewa - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

Wiechnik Urszula - nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog

Wieleba Justyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog

Wojtan Iwona - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Wołoszyn Daniel - nauczyciel języka angielskiego

Woźnica Monika - nauczyciel historii, WOS, oligofrenopedagog, nauczyciel-bibliotekarz

Wójcik Stefania - nauczyciel plastyki

Zezulińska Zofia - nauczyciel chemii, oligofrenopedagog

Zezulińska-Sowa Iwona - nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie

Ziółkowska Irena - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Żytko Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog