Dyrektor Szkoły

Trytek Agnieszka - nauczyciel historii, oligofrenopedagog

 

Zastępcy dyrektora:

1.      Walas Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zaj. komputerowych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, oligofrenopedagog, terapeuta SI

2.      Widomska Ewa - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

3.      Grażyna Kras - nauczyciel języka francuskiego, oligofrenopedagog

4.      Andrzej Tomczyk - nauczyciel WOS, wychowania do życia w rodzinie, muzyki, plastyki, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

 

Kierownik świetlicy:

1.      Kuśmierczyk Grażyna - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, do życia w rodzinie

2.      Bartoszek Zofia - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, nauczyciele - bibliotekarz, ekonomika płac, prac i spraw socjalnych, żywienie człowieka

 

Nauczyciele i wychowawcy:

1.      Banasiak-Wiśniewska Agnieszka - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, rewalidator, terapeuta osób z autyzmem, terapeuta ręki

2.      Bielecka Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

3.      Biżek Krzysztof - nauczyciel plastyki, techniki

4.      Boliński Grzegorz - nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych, techniki

5.      Boryński Ryszard - nauczyciel wych. fiz.

6.      Bratkowska Regina - nauczyciel języka polskiego oraz informatyki

7.      Bratkowski Robert - nauczyciel wych. fiz. i gimnastyki korekcyjnej

8.      Bucior Andrzej - nauczyciel przyrody i biologii

9.      Bucior Elżbieta - nauczyciel - bibliotekarz

10.  Chałabis Anna- psycholog

11.  Chmiel Ewa - pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

12.  Chmiel Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

13.  Chmiel Karolina - nauczyciel edukacji przedszkolnej, oligofrenopedagog

14.  Chmiel Maria - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

15.  Chróściel Jadwiga - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog

16.  Ciupak Małgorzata - nauczyciel religii

17.  Czajkowski Zbigniew - nauczyciel wych. fiz.

18.  Czarny Barbara - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

19.  Czerniak Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

20.  Ćwiek Krystyna - nauczyciel przyrody, geografii, logistyki

21.  Dubiel Jacek - nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego

22.  Fac Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

23.  Fac Patrycja - nauczyciel języka angielskiego

24.  Flis Jadwiga - nauczyciel przyrody, biologii, oligofrenopedagog

25.  Flis Marek - nauczyciel języka niemieckiego

26.  Gałus Beata - nauczyciel matematyki, informatyki, fizyki

27.  Golec Jacek - nauczyciel matematyki

28.  Golec Urszula - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

29.  ks. Gubernat Maciej - nauczyciel religii

30.  Hulak Tomasz - nauczyciel wych. fiz., gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

31.  Hyła Bernarda - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

32.  Jakubiec Andrzej - nauczyciel wych. fiz.

33.  Jargiło Dorota - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, nauczyciel przyrody, muzyki, plastyki

34.  Jargiło Olga - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

35.  Jarosz Andrzej - oliofrenopedagog, nauczyciel wych. fiz.

36.  Jarosz Joanna - nauczyciel - bibliotekarz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

37.  Kałamajka-Krzosek Justyna - nauczyciel języka angielskiego

38.  Kańkowski Jarosław - nauczyciel wych. fiz.

39.  Kapica Bożena - nauka języka polskiego, oligofrenopedagog, surdopedagog

40.  Kaproń Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog

41.  Kaproń Marzena - nauczyciel religii, informatyki, oligofrenopedagog

42.  Kicińska Agnieszka - nauczyciel wych. fiz., oligofrenopedagog

43.  Kierepka Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

44.  Kiszka Zbigniew - nauczyciel historii, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa

45.  Knap Aneta - nauczyciel języka angielskiego

46.  Kokoszka Andrzej - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

47.  Kokoszka Iwona - nauczyciel języka angielskiego, języka polskiego

48.  Kowal Joanna - nauczyciel religii, pedagog opieuńczo-wychowawczy

49.  Kraj Małgorzata - nauczyciel matematyki, informatyki

50.  Krzos Iwona - nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog

51.  Krzysztoń Elżbieta - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

52.  Kulpa Elżbieta - nauczyciel języka angielskiego, zajęć edukacyjnych w przedszkolu i klasach I-III

53.  Kulpa Ewa - nauczyciel języka angielskiego

54.  Kulpa Joanna - nauczyciel historii, nauczyciel-bibliotekarz

55.  Kulpa Włodzimierz - nauczyciel wych. fiz.

56.  Kurasiewicz Ewa - nauczyciel historii, WOS

57.  Kuśmierczyk Anna - nauczyciel historii, WOS, oligofrenopedagog

58.  Kuźnicka Ala - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i muzyki

59.  Kwiecień Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego

60.  Lachawiec Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, muzyki i plastyki, oligofrenopedagog

61.  Lachawiec Tadeusz -  nauczyciel informatyki, techniki

62.  Lalik Joanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

63.  Lasek Irena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego na wczesnoszkolnym etapie nauczania, instruktor zespołów teatralnych

64.  Leśniak-Skakuj Monika - nauczyciel języka angielskiego, fizyki i matematyki

65.  Lewczuk Małgorzata - nauczyciel wych. fiz

66.  Łygan Anna - wychowawca świetlicy, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel-bibliotekarz, oligofrenopedagog

67.  Maiło Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

68.  Maksim Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego

69.  Maliszewska Maria - nauczyciel języka angielskiego

70.  Małek Katarzyna - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog, surdopedagog

71.  Małysz Wioletta - nauczyciel muzyki, plastyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

72.  Matysek Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

73.  Mędrek Bożena - nauczyciel geografii, oligofrenopedagog

74.  Nieborak Grzegorz - nauczyciel wych. fiz.

75.  Nowakowska Elżbieta - nauczyciel fizyki, techniki

76.  Orzeł Elżbieta - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

77.  Orzeł Katarzyna - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

78.  Paleń Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

79.  Pietraszuk Dorota - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

80.  Podkańska Katarzyna - nauczyciel-bibliotekarz

81.  Rodziewicz Małgorzata - nauczyciel biologii, wych-fiz

82.  Rosińska Joanna - nauczyciel matematyki, informatyki, oligofrenopedagog

83.  Rzędzicka-Stolarz Beata - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel-bibliotekarz, rewalidator

84.  Sadecka Marzena - nauczyciel wych. fiz., terapeuta SI

85.  Serafin Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego

86.  Skakuj Krzysztof - nauczyciel matematyki

87.  Sobótka Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, nauczyciel języka migowego

88.  Sołtys Wioletta - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

89.  Sowa Grzegorz - nauczyciel wych. fiz.

90.  Spychała Ewa - logopeda, nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego

91.  Stolarz Marzena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, oligofrenopedagog

92.  Styk Dorota - nauczyciel matematyki, edukacji wczesnoszkolnej

93.  ks. Surowiec Paweł - nauczyciel religii

94.  Surtel Katarzyna - nauczyciel biologii, oligofrenopedagog

95.  Sydor-Burda Aneta - nauczyciel języka polskiego, terapeuta pedagogiczny

96.  Świątek Monika - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog

97.  Targońska Anna - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

98.  Tatar Izydora - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog

99.  s. Łucja Turos Maria - nauczyciel religii

100.                     Tyra Jadwiga - nauczyciel religii, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

101.                     Widz Mariusz - nauczyciel historii, WOS, nauczyciel-bibliotekarz

102.                     Wiechnik Adam - nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego

103.                     Wiechnik Ewa - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

104.                     Wiechnik Urszula - nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog

105.                     Wieleba Justyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog

106.                     Wojtan Iwona - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

107.                     Wołoszyn Daniel - nauczyciel języka angielskiego

108.                     Woźnica Monika - nauczyciel historii, WOS, oligofrenopedagog, nauczyciel-bibliotekarz

109.                     Wójcik Stefania - nauczyciel plastyki

110.                     Zezulińska Zofia - nauczyciel chemii, oligofrenopedagog

111.                     Zezulińska-Sowa Iwona - nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie

112.                     Ziółkowska Irena - pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

113.                       Żytko Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog