W dniu 15.03.2018r.  w naszej szkole kolejny raz odbył się Międzynarodowy  Konkurs ,,Kangur Matematyczny’’, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych Kangourou Sans Frontières.  W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, z siedzibą w Toruniu przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

11 maja 2017r. w naszej szkole odbyła się kolejna VIII edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Albion, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów. Do konkursu przystąpiło 36 uczniów z 12 szkół powiatu janowskiego. Zadania konkursowe sprawdzały umiejętności językowe (czytanie ze zrozumieniem) oraz znajomość słownictwa i struktur gramatycznych. Poza tym uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat kultury krajów anglojęzycznych.

28 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs języka angielskiego ‘English with Flying Colours’. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV, V i VI i ma na celu wyłonienie talentów w dziedzinie znajomości języka angielskiego. W konkursie uczestniczyło 19 uczniów z klas czwartych, 19 z piątych i 27 szóstoklasistów.


Dnia 19 kwietnia 2017 r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbył się poprowadzony przez p. Matyldę Michałek Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. W Jury zasiedli – przewodniczący, p. Henryk Kowalczyk, wieloletni pracownik WOK; p. Lidia Tryka, instruktor JOK; p. Kinga Pianowska – Siluk, pracownik Muzeum Regionalnego.


W dniu 24.11 2016r w naszej szkole odbyły się Szkolne  Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia w ramach projektu profilaktycznego ,,Poznaj swój kraj zdrowy i kolorowy”. W zawodach  brali uczniowie klas czwartych w pięciu konkurencjach,, Krzyżak”, ,,Olimpijczyk”, ,,Super Prymus”, Królowa Skakanki,  oraz Piłkarz Matematyk.