Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

8.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

·         2 listopada 2018 r.

·         10 – 12 kwietnia 2019 r. - egzamin gimnazjalny

·         15 – 17 kwietnia 2019 r. - egzamin ósmoklasisty

·         2 maja 2019 r.